Menu

Pečiatky

pečiatky
Kde objednať firemné pečiatky?
Každá firma musí mať vlastnú pečiatku, ktorá obsahuje základné prvky, ako je logo, názov, ako aj IČO a DIČ. Pečiatka plní nielen funkciu autentifikácie [...]